حضور ترنج در همایش سرمایه گذاری خارجی

 

طی کنفرانسی در دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص” بررسی راهکارهای عملیاتی جهت تاًمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی” تیم مدیریت دارایی و سرمایه گذاری خصوصی ترنج به ارائه جذابیت ها ، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی خود در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی پرداختند. از جمله مهمترین عوامل جذب سرمایه گذار خارجی میتوان به قرارگیری در جایگاه 18 از نظر اقتصادی در دنیا با تولید ناخالص داخلی حدود1400 هزار میلیارد تومان، جمعیت 80 میلیونی ایران با طبقه متوسط گسترده و غالب و مزیت نسبی ایران در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی همچنین صنایع سیمان و معادن اشاره کرد.

در بخش دوم این کنفرانس به بررسی چالش های  پیشروی جذب سرمایه گذار خارجی از قبیل عدم دسترسی به اطلاعات شرکت های ایرانی، عدم تطابق صورت های مالی شرکت های ایرانی با استاندارد های بین المللی و عدم آشنایی شرکت های ایرانی با پروسه های ارزش گذاری خارجی پرداخته شد.

 

از راهکارهای پیشنهادی تیم ترنج در خصوص این چالش ها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • برگزاری نشست با فعالان ایرانی و خارجی در این حوزه ها برای آشنایی هر چه بیشتر با فرآیندهای این حوزه
  • استفاده از مشاوران حقوقی حرفه ای
  • آموزش کارآفرینان داخلی نسبت به فرآیندها و استانداردهای بین المللی

 

 

 

نظرات

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.