skip to Main Content

شخصیت

تجربیات

شرایط مالی

ریسک‌پذیری

سرمایه‌گذار گرامی به منظور نیل به هدف شما از این سرمایه‌گذاری و کمک به سبدگردان جهت مدیریت هرچه بهتر سبد اختصاصی اوراق بهادار شما، فرم زیر را تکمیل و به سوالاتی که در ادامه مطرح شده است با دقت و حوصله و کاملا منطبق بر واقعیت پاسخ دهید. این فرم مبنای طراحی استراتژی سرمایه‌گذاری شما است کلیه اطلاعات شما محرمانه بوده و در اختیار افراد غیرمجاز قرار نخواهد گرفت

وضعیت پس‌انداز شما چگونه است؟
میزان آشنایی شما با امور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟
اگر در یک سرمایه‌گذاری در مدت دو هفته 6 درصد ضرر کنید، چه عکس العملی نشان می‌دهید؟
اگر در یک سرمایه‌گذاری در مدت سه ماه 40 درصد ضرر کنید، چه عکس العملی نشان میدهید؟
در مورد سرمایه‌گذاری در بازار سهام، کدام یک را ترجیح می دهید؟
کدام یک از موارد زیر را به عنوان شغل خود انتخاب می‌کنید؟
اگر یک ثروت قابل توجه مثلا ارث به طور غیر منتظره بدست آوردید با آن چه خواهید کرد؟
دیدگاه شما هنگام انجام یک سرمایه‌گذاری چیست؟
تا چه حد برای تامین هزینه‌های معمول زندگی خود به درآمد این سرمایه‌گذاری وابسته هستید؟
منبع شما برای کسب اطلاعات اقتصادی کدام است؟
آیا تا کنون برای انجام سرمایه‌گذاری، وجهی از دیگران قرض گرفتید؟
برای یک مسافرت تفریحی کدام گزینه به رفتار شما نزدیک‌تر است؟
فرض کنید ۶ ماه از یک سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اید می‌گذرد و در آن با زیان مواجه شده‌‌اید. واکنش شما چیست؟
اگر پس‌اندازی داشته باشید که آن را طی چند سال بدست آوردید، چگونه آن را سرمایه‌گذاری می‌کنید؟
فرض کنید در اروپا زندگی می‌کنید و خدمات شرکت‌های بیمه‌ای مناسب است، در کدام یک از موارد اقدام به تهیه بیمه نامه می‌کنید؟
فرض کنید می‌خواهید ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنید. کدام مورد زیر را مناسب می‌دانید؟
فرض کنید ۶ ماه از یک سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اید می‌گذرد و در آن با زیان مواجه شده‌‌اید. واکنش شما چیست؟
فرض کنید پس از برنامه‌ریزی برای یک سفر بسیار جذاب ناگهان کار خود را از دست می‌دهید. واکنش شما چیست؟
کدام یک از نمودارهای زیر به عنوان سبد سرمایه‌گذاری از دیدگاه شما مناسب‌تر است؟
خانه پیشخوان دارایی‌ها سود و زیان عملکرد سهام