مشاوره آنلاین سرمایه گذاری ترنج

مشاوره آنلاین سرمایه گذاری ترنج

نحوه چینش پورتفوی مناسب خودتان را انتخاب کنید.  به کمک پورتفوهای پیشنهادی زیر می‌توانید متناسب با میزان ریسک پذیری، مدل اختصاصی سرمایه‌گذرای خود را انتخاب کنید.

سهام ۲۰٪
اوراق ۵۰٪
طلا ۳۰٪

خیلی محافظه کار

یک سرمایه‌گذار خیلی محافظه کار به طور معمول:

• بسیار ریسک‌گریز است چون برای اولین بار قصد سرمایه‌گذاری دارد.

• در درجه اول روی ثبات پورتفو و حفظ سرمایه متمرکز است.

• طی مدتی کمتر از ۵ سال ممکن است قصد برداشت سرمایه و سودش را داشته باشد.

• افق زمانی متوسطی دارد و به منظور مقابله با تورم، به دنبال ایجاد ظرفیتی برای رشد است.

• شخصی است با پورتفویی که عمدتا شامل سرمایه‌گذاری در طلا و اوراق است.

در بلند مدت ۰/۰٪ از پورتفوها متحمل ضرر شده‌اند.

سهام ۴۵٪
اوراق ۴۰٪
طلا ۱۵٪

محافظه کار

یک سرمایه‌گذار محافظه کار به طور معمول:

• مایل به پذیرش بعضی از ریسک‌ها هست.

• در درجه اول روی رسیدن به سطح متوسطی از رشد با حداقل ضرر و زیان ممکن متمرکز است.

• شخصی است با پورتفویی که عمدتا شامل سرمایه‌گذاری در طلا و اوراق بدهی است و قسمت کوچکی از آن به خرید سهام اختصاص داده شده است.

در بلند مدت ۰/۰٪ از پورتفوها متحمل ضرر شده‌اند.

سهام ۶۵٪
اوراق ۳۰٪
طلا ۵٪

متوازن

یک سرمایه‌گذار متوازن به طور معمول:

• به دنبال ایجاد تعادلی بین ثبات و سودآوری در پورتفوی خود است.

• مایل به پذیرش میزان متوسطی از ریسک و بازگشت سرمایه است.

• روی رشد متمرکز است اما به دنبال گزینه‌های متنوع سرمایه‌گذاری است.

• شخصی است با پورتفویی که عمدتا شامل میزان متعادلی از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و سهام است.

در بلند مدت،۵/۰٪ از پورتفوها متحمل ضرر شده‌اند.

سهام ۸۰٪
اوراق ۱۵٪
طلا ۵٪

ریسک پذیر

یک سرمایه‌گذار ریسک پذیر به طور معمول:

• در درجه اول روی رشد پورتفو و سودآوری در بلندمدت متمرکز است.

• یک سرمایه‌گذار با تجربه در بازار سهام است.

• برای رسیدن به سود بیشتر در دراز مدت می‌تواند رکود و نوسانات بازار را تحمل کند.

• حداقل طی ۱۰ سال آینده نیازی به برداشت پول سرمایه‌گذاری شده ندارد.

• شخصی است با پورتفویی که شامل گروه‌های مختلف سرمایه است اما عمدتا به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده شده است.

پس از گذشت ۱۰ سال، ۷/۱٪ از پورتفوها متحمل ضرر شده‌اند.

سهام ۹۰٪
اوراق ۵٪
طلا ۵٪

خیلی ریسک پذیر

یک سرمایه‌گذار خیلی ریسک پذیر به طور معمول:

• در درجه اول روی رسیدن به رشد بیشتر از میانگین پورتفو در بلندمدت متمرکز است.

• می‌تواند درجات بالاتری از نوسان بازار را بدون کم شدن ارزش سرمایه تحمل کند.

• انتظار سود بالایی دارد.

• طی حداقل ۱۵ سال آینده نیازی به برداشت پول سرمایه‌گذاری شده ندارد.

• شخصی است با پورتفویی که شامل گروه‌های مختلف سرمایه است اما تقریبا تمام آن به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده شده است.

پس از گذشت ۱۰ سال، ۷/۳٪ از پورتفوها متحمل ضرر شده‌اند.

درمورد این پیشنهادات

ابزار اختصاص دارایی ما به شما انواع مختلف اختصاص دارایی براساس میزان ریسک پذیری را نشان می‌دهد. ما با استفاده از سوابق بازدهی و انحراف استاندارد سهام، اوراق بدهی و پول و شبیه سازی شرایط، بازده پورتفوی شما در بلندمدت را محاسبه می‌کنیم. ما برای محاسبه بازده درخواستی در ۱۰۰۰۰ پورتفو برای هرکدام از دسته بندی‌های ریسک پذیری از مدل شبیه سازی استفاده می‌کنیم. سپس برای نشان دادن مقادیر احتمالی ارزش پورتفوی شما پس از رشد مقدار اولیه آن و احتمال رسیدن به آن مقدار، از نتایج شبیه سازی استفاده می‌شود.

فرضیات ما

مدت زمان سرمایه‌گذاری: ما فرض می‌کنیم با یک افق ۳۰ ساله مواجه هستیم.

بازدهی سرمایه: برای محاسبه بازده درخواستی از سوابق نتایج شاخص‌های عمده متنوعی استفاده می‌کنیم.

محاسبه بازده درخواستی: ما برای محاسبه بازده درخواستی از یک شبیه ساز شامل ۱۰۰۰۰ پورتفو استفاده می‌کنیم.

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.