سمینار تخصصی “روش های تأمین مالی و جذب سرمایه داخلی و خارجی با نگاهی به نقش بازار سرمایه”

سمینار تخصصی “روش های تأمین مالی و جذب سرمایه داخلی و خارجی با نگاهی به نقش بازار سرمایه” به میزبانی شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج در حضور جمعی از کارآفرینان صنعت نفت و انرژی در تاریخ 27/01/1397 برگزار شد. طی این نشست مدیران و کارشناسان این شرکت پس از تشریح اجمالی نقش بازار سرمایه در تامین مالی در سطح بین المللی به ارائه مهمترین شاخصه های مد نظر سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازارهای سرمایه ایران پرداختند.

در بخش دوم این پنل، تیم مشاوره سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های خصوصی پس از ارائه سوابق این شرکت در قراردادهای مشاوره سرمایه گذاری به ذکر چند نمونه از قراردادها از نوع ادغام و تملک در صنایع غذایی، تکنولوژی و فلزات پرداختند.

نظرات

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.