skip to Main Content

پیشخوان 2

آورده اولیه سرمایه‌‌گذار

خالص ارزش دارایی‌ها

عمر سبد

0

متمم قرارداد

530,000

سود/زیان

29.91٪

گزارش بازدهی سبد و شاخص

نمودار ترکیب دارایی‌های سبد

ترکیب صنایع در سبد سهام

دریافت مشاوره

روز و ساعت مشاوره را انتخاب نمایید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

ثبت درخواست
دریافت مشاوره
نجات سرمایه

بازدهی ۵.۱ برابر سپرده‌های بانکی با صندوق درآمد ثابت افرا

بیشتر بدانید
نجات سرمایه
صندوق درآمد ثابت افرا

بازدهی ۵.۱ برابر سپرده‌های بانکی با صندوق درآمد ثابت افرا

بیشتر بدانید
صندوق درآمد ثابت افرا
صندوق انار

بازدهی 20% با صندوق انار

بیشتر بدانید
صندوق انار
خانه پیشخوان دارایی‌ها سود و زیان عملکرد سهام