سبدگردانی

 

سبدگردانی اختصاصی و مدیریت دارایی خدمت مناسب سرمایه گذاری با مبالغ متوسط و کلان است که امکان استفاده سرمایه گذاران از نتایج فعالیت های تحلیلی و مدیریتی تیم سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج جهت نیل به اهداف سرمایه گذار را فراهم می آورد.
ساختار حقوقی سبدگردانی شامل قرارداد سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و یک موسسه حسابرسی به عنوان امین سبد است. نقش امین سبد، نظارت پیوسته بر عملکرد مدیر سبد و تایید تمام فعالیت های آن است. چارچوب و ساختار سرمایه گذاری سبد طی مصاحبه حضوری و تکمیلی پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتری تعیین و پس از تایید مشتری، به اجرا گذاشته می شود. مشتری اختیار دارد در هر زمان از قرارداد، نسبت به سرمایه گذرای مجدد در سبد، برداشت تمام یا بخشی از منابع خود اقدام نماید.
کارمزد سبدگردانی با توافق طرفین تعیین می شود و بطور کلی شامل کارمزد مدیریت و عملکرد است.
گزارش عملکرد سبد در دوره های زمانی مورد توافق به مشتری ارائه می شود که شامل جزئیات وضعیت دارایی ها و معاملات و بازدهی کسب شده طی دوره مورد گزارش است.
مدیر سرمایه گذاری سبد مسئول پیگیری اهداف سرمایه گذاری مشتری است و تمام توان تیم سرمایه گذاری را در جهت این اهداف بکار می برد.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات سبدگردانی، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید

 

 

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 100 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.