سبدگردانی اختصاصی ترنج

چگونـــــــــــــــــــــه مـــی‌تــوان در حیـــن کسب ســـــود، یــــک سرمایه‌گذاری شفــــــــــــاف و مطمئـــــــــن را تجربـــه کرد؟

سبدگردانی اختصاصی مزیت‌هایی دارد که هیچ گزینه سرمایه‌گذاری دیگری از آن‌ها بهره‌‌‌مند نیست. مهم‌ترین آن‌ها تشکیل پورتفوی کاملا شخصی‌سازی شده است. سبدگردان بر اساس انتظارات و دید شخصی سرمایه‌گذار، گزینه‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین بازدهی را از بین سهام، اواراق با درآمد ثابت، اوراق مبتنی بر طلا و … انتخاب می‌کند. علاوه بر آن میزان ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار مهم‌ترین عامل در انتخاب انواع سهام و گزینه‌های سرمایه‌گذاری در پورتفو است. 

سبدگردانی اختصاصی ترنج ۴ مدل سبد بر اساس ۴ تیپ شخصیتی، ریسک‌گریز(سبد آسایش)، متعادل(سبد اعتدال)، ریسک‌پذیر(سبد تلاش) و بسیار ریسک‌پذیر(سبد تپش) دارد که پس از تعیین دقیق میزان ریسک‌پذیری و انتظارات سرمایه‌گذار بهترین مدل پورتفو با بالاترین میزان بازدهی انتخاب می‌شود.

چگونـــــــــــــــــــــه می‌تــــــوان در حیــــن کسب ســـــود، یـــــک سرمایه‌گذاری شفــــــــــــاف و مطمئـــــــــــن را تجربه کـــــرد؟

سبدگردانی اختصاصی مزیت‌هایی دارد که هیچ گزینه سرمایه‌گذاری دیگری از آن‌ها بهره‌‌‌مند نیست. مهم‌ترین آن‌ها تشکیل پورتفوی کاملا شخصی‌سازی شده است. سبدگردان بر اساس انتظارات و دید شخصی سرمایه‌گذار، گزینه‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین بازدهی را از بین سهام، اواراق با درآمد ثابت، اوراق مبتنی بر طلا و … انتخاب می‌کند. علاوه بر آن میزان ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار مهم‌ترین عامل در انتخاب انواع سهام و گزینه‌های سرمایه‌گذاری در پورتفو است.
سبدگردانی اختصاصی ترنج 4 مدل سبد بر اساس 4 تیپ شخصیتی، ریسک‌گریز( سبد آسایش)، متعادل( سبد اعتدال)، ریسک‌پذیر( سبد تلاش) و بسیار ریسک‌پذیر ( سبد تپش) دارد که پس از تعیین دقیق میزان ریسک‌پذیری و انتظارات سرمایه‌گذار بهترین مدل پورتفو با بالاترین میزان بازدهی انتخاب می‌شود.

چرا سبد گردانی اختصاصی ترنج

مدیریت سرمایه توسط تیم حرفه ای ترنج

مجوز از سازمان بورس

گزارش دهی آنلاین

ارتباطات گسترده در بازار سرمایه

دسترسی به بهترین تحلیل های بورسی

سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی

سابقه درخشان سرمایه‌گذاری

شفافیت عملکرد

چرا سبدگردانی اختصاصی ترنج

مدیریت سرمایه توسط تیم حرفه ای ترنج

مجوز از سازمان بورس

گزارش دهی آنلاین

ارتباطات گسترده در بازار سرمایه

دسترسی به بهترین تحلیل های بورسی

سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی

سابقه درخشان سرمایه‌گذاری

شفافیت عملکرد

این خدمات برای سرمایه های بالای یک میلیارد تومان در دسترس می باشد.

برای دریافت مشاوره رایگان، فرم زیر را پر کنید

این خدمات برای سرمایه های بالای یک میلیارد تومان در دسترس می باشد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.