آشنایی با صندوق اهرمی نارنج

سرفصل‌های وبینار

  • ساز و کار صندوق‌های اهرمی

  • مزیت صندوق اهرمی نارنج

زمـــان برگـــزاری وبینار

۱۴۰۳٫۰۴٫۰۲
شنبه ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

مدرس

علیرضا نجارپور
علیرضا نجارپور
مدیر صندوق نارنج