skip to Main Content

 

 

 

صندوق سهامی سرو
سهامی
مناسب ریسک‌پذیران
صندوق سهامی سرو
17,428 میلیارد ریال

ارزش کل دارایی‌ها

18,843

تعداد سرمایه‌گذار

63.97%

بازدهی سال گذشته

1398/03/18

تاریخ تاسیس

صندوق درآمد ثابت افران
درآمد ثابت
مناسب ریسک‌گریزان
صندوق درآمد ثابت افران
110,446 میلیارد ریال

ارزش کل دارایی‌ها

39,892

تعداد سرمایه‌گذار

25.35%

بازدهی سال گذشته

1398/12/13

تاریخ تاسیس

صندوق مختلط زیتون
مختلط
ریسک متوسط
صندوق مختلط زیتون
6,838 میلیارد ریال

ارزش کل دارایی‌ها

5,481

تعداد سرمایه‌گذار

48.28%

بازدهی سال گذشته

1400/07/25

تاریخ تاسیس

صندوق انار
سهامی
مناسب ریسک‌‌پذیران
صندوق انار
1,770 میلیارد ریال

ارزش کل دارایی‌ها

3,051

تعداد سرمایه‌گذار

63.58%

بازدهی سال گذشته

1400/09/14

تاریخ تاسیس

صندوق در صندوق تمشک
صندوق در صندوق تمشک
6,110 میلیارد ریال

ارزش کل دارایی‌ها

21.21%

بازدهی ۳ ماه گذشته

1401/09/30

تاریخ تاسیس

خانه پیشخوان دارایی‌ها سود و زیان عملکرد سهام
مشاوره اختصاصی

با ثبت اطلاعات خود مشاوران سرمایه‌گذاری ترنج به زودی با شما تماس خواهند گرفت.