پذیره‌نویسی صندوق با درآمد ثابت ترنج

https://www.toranj.fund

4 تا 11 مردادماه 1401 از طریق وب‌سایت صندوق و کارگزاری‌های منتخب