skip to Main Content

سبدگردانی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

در یک تعریف ساده سبدگردانی یعنی سپردن سرمایه به یک فرد حقوقی تا آن فرد به‌جای صاحب سرمایه مدیریت سرمایه گذاری های او را به‌عهده بگیرد. از عملیات سبدگردانی به‌عنوان مدیریت پرتفو هم یاد می‌شود. فرض کنید شما یک میلیارد…

Read more

تفاوت صندوق سرمایه‌گذاری و سبد اختصاصی چیست؟

صندوق دارای سبدی مشترک برای تمام سرمایه‌گذاران خود است که سطحی معقول از ریسک‌پذیری را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد. این درحالی است که سبد اختصاصی برای هر فرد حقیقی یا حقوقی با توجه به سطح ریسک‌پذیری و شرایط زندگی…

Read more
مشاوره اختصاصی

با ثبت اطلاعات خود مشاوران سرمایه‌گذاری ترنج به زودی با شما تماس خواهند گرفت.