skip to Main Content
فرصت‌های شغلی در ترنج
موقعیت‌های شغلی

Jobs

Venture Capital
ECM/DCM
Finance & Accounting
Fund Development & Operation
Legal & Compliance
خانه پیشخوان دارایی‌ها سود و زیان عملکرد سهام
مشاوره اختصاصی

با ثبت اطلاعات خود مشاوران سرمایه‌گذاری ترنج به زودی با شما تماس خواهند گرفت.